I edycja KIELECKIEJ GRY MIEJSKIEJ TAXMANIA: POCIĄG DO BIZNESU 5 drużyn, każda 5-osobowa. To oni wykorzystali szansę na sprawdzenie się i poznanie jak działa prawdziwy biznes. Zwycięska grupa nr 5 została nawet tygrysem przedsiębiorczości! 😉 Innowacyjna gra miejska w sposób aktywny i pełen wrażeń, ułatwiła zdobycie wiedzy przydatnej w prowadzeniu i rozwijaniu przyszłych biznesów uczestników.

Gra miejska odbyła się 21 listopada 2014 roku (piątek) w godzinach od 09:00 do 15:00, na terenie Kielc. Udział wzięli uczniowie i studenci z lokalnych liceów, bo jej celem było rozwijanie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy w trakcie gry rozwiązywali zagadki finansowe oraz wykonywali zadania, których efektem było stworzenie biznesplanu dla przedsiębiorstwa.

Innowacyjna gra w sposób aktywny i pełen wrażeń, pozwoliła zdobywać wiedzę przydatną przy zakładaniu i prowadzeniu firmy. Gra odbywała się na terenie miasta Kielc, w pięciu instytucjach i pięciu zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach, gdzie na uczestników czekały informacje: jak pozyskać środki, jak zdobyć klientów i pracowników, skutecznie reklamować się, czy też - jakie podatki i ubezpieczenia należy opłacić, jakie zezwolenia są potrzebne dla danego typu działalności. Wykonując zadania uczestnicy napotykali na typowe problemy, z jakimi mają do czynienia właściciele małych przedsiębiorstw. Całość tych informacji posłużyła im do stworzenia koncepcji działania kawiarni miejskiej i napisania pięciu biznesplanów.

W grze wzięło udział pięć drużyn, każda składała się z pięciu uczestników. Zdolności komunikacyjne, umiejętność słuchania i obserwacji, kreatywność i podejmowanie trafnych decyzji zapewniły jednej drużynie przewagę nad pozostałymi uczestnikami. Planowane przez zespoły koncepcje biznesowe oceniane były za pomysł, dokumentację fotograficzną, ilość zdobytych punktów, czas i poprawność stworzenia biznesplanu.

Mamy nadzieję, że to niezwykłe połączenie ruchu i rywalizacji na długo zapadnie w pamięci uczestników a zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w realnym życiu.

Zobacz relację "Echa Dnia" z tego wydarzenia!