Koncepcje zmiany podatku rolnego w polskim systemie prawnym – wykład na konferencji naukowej Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku, na Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach