Szkoła Praktycznej Księgowości zaprasza na II edycję kursu "Praktyczna księgowość"!

Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywać się będą w październiku, w drugiej filii biura, przy ul. Częstochowskiej 19. Po miesięcznym kursie kursanci uzyskają trzymiesięczne zatrudnienie, żeby sprawdzić swoje umiejętności w dziedzinie księgowania: to integralna część kursu.

Zapraszamy!