Projekt "Logistycy i informatycy - targowe tygrysy" to innowacyjne zajęcia dodatkowe skierowane do uczniów kierunków logistycznych i informatycznych świętokrzyskich szkół ZSZ w zakresie branży targowo-kongresowej, wskazanej jako jedna z kluczowych branż dla rozwoju województwa świętokrzyskiego. Uczniowie biorący udział w projekcie biorą udział w zajęciach z języka angielskiego branżowego, z logistyki targowej, informatyki konferencyjno-kongresowej i przedsiębiorczości.

Jednym z wykładowców w projekcie został prezes Biura Rachunkowego BIUREX, Doradca Podatkowy Michał Cielibała, który przez dwa miesiące będzie uczył przedsiębiorczości młodzież z ZSZ w Kielcach, Chmielniku i Opatowie.

Podczas 30 godzin zajęć młodzi adepci przedsiębiorczości zyskają wiele rzetelnej i ciekawej wiedzy na tematy związane z tą dziedziną nauki. Za nimi pierwsze spotkania. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem. Młodzież podeszła do nauki z dużym zapałem. Jak widać na zdjęciach zdobywanie wiedzy jest dla nich dobrą zabawą. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania będą jeszcze bardziej owocne!