Skuteczna aktywizacja osób poszukujących zatrudnienia nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca z ekspertami w dziedzinie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Owocem takiej współpracy jest realizacja przez WUP cyklu spotkań informacyjno – szkoleniowych kierowanych do osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

Działania wspierało Biuro Rachunkowe Biurex z Kielc. Dzięki porozumieniu podpisanym w styczniu 2016 roku, rozpoczęto działania w zakresie promowania i wspierania przedsiębiorczości w regionie. Wspólnie z ekspertami Biura przeprowadzono 10 spotkań informacyjnych dla blisko 300 osób zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie pracy w Kielcach oraz w Powiatowych Urzędach Pracy w: Kielcach, Skarżysku- Kam., Włoszczowie, Ostrowcu Św., Starachowicach i Pińczowie. Eksperci biznesowi zapewnili dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości, marketingu i promocji, rozliczeń skarbowych oraz praktycznych zagadnień dotyczących bieżącego funkcjonowania i rozwoju firmy. Realizacja przedsięwzięć miała charakter bezkosztowy.
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach złożył Panu Michałowi Cielibale, Prezesowi Biura Rachunkowego Biurex, podziękowania za poświęcony czas oraz zaangażowanie w prowadzenie spotkań informacyjnych oraz konsultacji indywidualnych z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej dla klientów publicznych służb zatrudnienia. Wiedza ekspertów oraz umiejętności dydaktyczne zostały wysoko ocenione przez uczestników oraz kadrę Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W imieniu Pana Prezesa Biurex Kielce, podziękowanie za owocną współpracę odebrała Pani Jolanta Cadera.

Źródło: http://wupkielce.praca.gov.pl/-/3102447-doceniono-wspolprace-biurex-kielce-z-wojewodzkim-urzedem-pracy)