FAQ - najczęściej zadawane pytania


Szkolenie „Praktyczna księgowość”

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu „Praktyczna księgowość”?

Szkolenie „Praktyczna księgowość” jest skierowane do wszystkich osób (niezależnie od wieku), które chcą się przygotować do praktycznego wykonywania zawodu: księgowego, asystenta ds. księgowości.
Dedykowane jest ono zarówno osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy – w ich przypadku istnieje możliwość atrakcyjnego dofinansowania – jak i studentom studiów zaocznych oraz tym, którzy poprzez szkolenie i trzymiesięczne zatrudnienie w Biurze Rachunkowym BIUREX chcą zdobyć doświadczenie w księgowości i poznać specyfikę pracy w Biurze Rachunkowym. 

 

Czym szkolenie „Praktyczna księgowość” wyróżnia się wśród propozycji konkurencyjnych firm?

Przede wszystkim tym, że odbywa się ono w przedsiębiorstwie, a nasi szkoleniowcy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży. Oferujemy unikalną metodę nauki opartą na praktycznym wykorzystaniu programów księgowych. Uczymy nie tylko teorii – pomagamy zdobyć umiejętności praktyczne. Księgowi z doświadczeniem, obyci z dokumentacją i programami księgowymi są chętniej zatrudniani przez przedsiębiorców ze względu na ich samodzielność i możliwość efektywnej pracy od pierwszego dnia!

 

Jaka jest cena kursu?

Udział w szkoleniu kosztuje 3500 zł. Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy mają szansę na dofinansowanie!

 

Jakie zagadnienia obejmuje szkolenie?

Prawo w działalności gospodarczej – 24 godz.
Podatek dochodowy w małym przedsiębiorstwie – 32 godz.
Ewidencje w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16 godz.
Podatek VAT – 40 godz.
Kodeks karno- skarbowy – 8 godz.
Elementy prawa pracy – 16 godz.
Ubezpieczenia społeczne – 16 godz.
Egzamin – 4 godz.

 

Jak często odbywają się szkolenia?

Szkolenia w zależności od ilości chętnych odbywają się co 2-3 miesiące.

 

Jak zapisać się na szkolenia?

Osoby, które zainteresowane są opłatą komercyjną prosimy o zgłoszenie się do Biura Rachunkowego BIUREX  przy 
ul. Częstochowskiej 19 w celu wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego. 
Osoby, które chciałyby skorzystać z dofinansowania ze środków posiadanych przez urzędy pracy, powinny zgłosić się do UP 
w których są zarejestrowani, do działu szkoleń, w celu otrzymania stosownego wniosku.
 

 

Czy mogę zapłacić za szkolenie w ratach?

Oczywiście! Spłata ratalna ustalana jest indywidualnie, żeby zapewnić uczestnikowi jak największy komfort spłacania!

 

Ile trwa szkolenie?

Szkolenie trwa 156 godzin, czyli 20 dni roboczych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00. 

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Akademii Podatkowej Taxmania przy ul. Częstochowskiej 19 w Kielcach (naprzeciw II Urzędu Skarbowego).

 

Ile osób jest w grupie szkoleniowej?

W celu zapewnienia komfortu nauki grupa liczy maksymalnie 15 osób.

 

Jaki wynik testu powinienem uzyskać, żeby zaliczyć szkolenie?

Satysfakcjonującym wynikiem jest 75%. Nie ma jednak powodów do zmartwień – trzymiesięczny okres zatrudnienia oferujemy każdemu z naszych kursantów. Im lepszy wynik egzaminu , tym większa szansa na zatrudnienie na stałe w Biurze Rachunkowym Biurex Sp. z o. o.

 

Czy po zakończeniu kursu dostanę jakieś zaświadczenie, certyfikat?

Tak! Po zakończeniu kursu otrzymasz spersonalizowany certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Jestem studentem, czy mogę wziąć udział w szkoleniu?

Jasne! Jeżeli studiujesz zaocznie lub masz indywidualny tryb nauczania i zdołasz połączyć obowiązki na uczelni i codzienne zajęcia w Akademii Podatkowej Taxmania – zapraszamy!

 

Mam już pracę, ale chce się doszkolić. Czy szkolenie „Praktyczna księgowość” jest dla mnie?

Szkolenie „Praktyczna księgowość” to ok. 20 dni codziennych zajęć w godzinach 8:00 – 16:00 i trzymiesięczne zatrudnienie w Biurze Rachunkowym BIUREX. Jeżeli uda Ci się pogodzić zatrudnienie ze szkoleniem – zapraszamy!

 

Mam ponad 45 lat. Czy szkolenie jest skierowane także do mnie?

Oczywiście! W Akademii Podatkowej Taxmania uważamy, że nie ma złego momentu na zdobywanie wiedzy!

 

Jak zdobyć dofinansowanie z urzędu pracy?

Należy zgłosić się do UP, w którym dana osoba jest zarejestrowana, do działu szkoleń w celu uzyskania stosownego wniosku o skierowanie na szkolenie. 

 

Czy muszę mieć własny komputer i podręczniki?

Nie! Nasi kursanci otrzymują od nas podręczniki i pomoce naukowe. Każdy z nich pracuje na profesjonalnie wyposażonym stanowisku komputerowym.

 

Czy mam szansę na zatrudnienie w Biurze Rachunkowym BIUREX?

Tak! Najbardziej uzdolnione osoby zostają z nami na stałe!

 

Czy na szkolenie mogą zapisać się osoby, które nigdy nie miały do czynienia z księgowością?

Oczywiście! Wszystko zależy od Twojej motywacji i chęci podjęcia pracy w zawodzie księgowego! Podczas szkolenia i trzymiesięcznego okresu zatrudnienia w Biurze Rachunkowym BIUREX przekażemy Ci niezbędną wiedzę!

 

Wiem dużo o księgowości. Czy zajęcia nie będą dla mnie zbyt proste?

Nie! Przepisy podatkowe często się zmieniają – warto sprawdzić swoje umiejętności i uaktualnić swoją wiedzę. 

 

Mam firmę, chciałbym doszkolić swoich pracowników. Czy można zorganizować osobne szkolenie tylko dla nich?

Oczywiście! W celu ustalenia indywidualnego szkolenia zapraszamy do kontaktu e-mailowego: info@biurex.pl.

 

Z kim mogę skontaktować się w razie pytań?

Nasza specjalistka ds. szkoleń odpowie na wszystkie nurtujące pytania.
Dane kontaktowe:
tel. 607 033 240
e-mail: taxmania@biurex.pl

Szkoła policealna

 

Jak zapisać się do szkoły policealnej?

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły przy ul. Langiewicza 18. Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu ZSE lub ze strony internetowej szkoły.

 

Jak długo trwa nauka w szkole policealnej?

Nauka trwa 2 lata.

 

Jakie kierunki są realizowane?

Kształcimy na kierunku „technik rachunkowości”.

 

Czy muszę mieć maturę?

Nie! Wystarczy, że ukończyłeś szkołę średnią!

 

W jakim trybie przebiega nauka w szkole policealnej?

Zajęcia realizowane są w trybie zaocznym.

 

Ile osób jest w grupie?

20 osób.

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 w Kielcach, a zajęcia praktyczne w Biurze Rachunkowym BIUREX przy ul. Częstochowskiej 19 w Kielcach.

 

Ile kosztuje nauka w szkole policealnej?

Nauka w szkole policealnej jest bezpłatna!

 

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby zapisać się do szkoły policealnej?

Wniosek o przyjęcie do szkoły, świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 3 fotografie.

 

Kiedy rusza rekrutacja do szkoły policealnej?

Rekrutacja zaczyna się w kwietniu, a kończy się ostatniego dnia sierpnia.

 

Kiedy rusza rok szkolny?

Rok szkolny rusza we wrześniu.

 

Co daje mi ukończenie szkoły policealnej?

Ukończenie szkoły policealnej daje tytuł technika rachunkowości. Absolwent szkoły policealnej jest gotowy do podjęcia zatrudnienia w księgowości. Po pozytywnie zdanych egzaminach państwowych absolwenci szkoły policealnej uzyskują dwie kwalifikacje A36 – prowadzenie rachunkowości A 65 – rozliczanie wynagrodzeń i danin. Nazwa i symbol cyfrowy zawodu Technik rachunkowości (431103).

 

Czy będę musiał samodzielnie poszukiwać miejsca praktyk?

Nie! Umiejętności praktyczne zdobywane są w Biurze Rachunkowym BIUREX!

 

Jaki jest program szkoły policealnej?

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
Podstawy przedsiębiorczości – 20 godz.
Język angielski w rachunkowości – 40 godz.
Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej 40 godz.
Rachunkowość finansowa – 110 godz.
Wynagrodzenia i podatki – 150 godz.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Biuro rachunkowe – 160 godz.
Dokumentacja biurowa – 40 godz.
Biuro wynagrodzeń i podatków – 140 godz.

Wymiar praktyk zawodowych:
Semestr II – 80 godz. (2 tygodnie)
Semestr III – 80 godz. (2 tygodnie)

 

Kto uczy w waszej szkole policealnej?

Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół Ekonomicznych – specjaliści z wieloletnim stażem i doświadczeniem – oraz księgowi, doradcy podatkowi, radcy prawni.

 

Czy po ukończeniu waszej szkoły policealnej mam szansę na pracę w zawodzie?

Tak! Ukończenie szkoły policealnej daje wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy jako księgowy! Dzięki kształceniu w przełomowym systemie dualnym uczeń naszej szkoły pracuje w rzeczywistych warunkach pracy, co przyczynia się do pogłębienia zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności zawodowych. Osoby, które mają doświadczenie są chętniej zatrudniane przez pracodawców! Najlepsi mają szansę na zatrudnienie w Biurze Rachunkowym BIUREX!

 

Jak uzyskać tytuł technika rachunkowości?

Należy zdać egzamin państwowy, który ocenia CKE – centralna komisja egzaminacyjna.

 

Co to jest „kształcenie dualne”?

Kształcenie dualne (naprzemienne) oznacza typ kształcenia, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole a zajęcia praktyczne u pracodawcy. Zajęcia praktyczne odbywają się naprzemiennie z zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi. Łączny wymiar praktycznej nauki zawodu jest równy sumie liczby godzin tych zajęć, określonej w programie nauczania i liczby godzin praktyk zawodowych.
 

 

Co daje mi kształcenie dualne?

Kształcenie dualne pozwala uzyskać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i doświadczenie zawodowe, które w dzisiejszych czasach jest niezbędne do podjęcia pracy!

 

Czemu powinienem wybrać właśnie waszą szkołę?

Nasza szkoła wykorzystuje przełomowy system kształcenia dualnego. Ucząc się u nas nie musisz szukać praktyk w odrębnych firmach. Wiedza zdobyta w ramach zajęć teoretycznych wykorzystywana jest w praktyce podczas pracy w Biurze Rachunkowym BIUREX. Uczniowie pracują pod opieką wysoko wykwalifikowanych księgowych, doradców podatkowych. Po ukończeniu szkoły, jako absolwent posiadający doświadczenie zawodowe masz pewność, że szybko znajdziesz zatrudnienie w zawodzie!

 

Czy wasza szkoła jest tylko dla osób, które mają wiedzę z rachunkowości?

Nie! Wszystkiego Cię nauczymy!

 

Czy pobierane jest wpisowe?

Nie, nauka w szkole jest darmowa!

 

Czy pobierane są opłaty za egzaminy?

Nauka jest darmowa. Nie pobieramy żadnych opłat!

 

Czy szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej?

Tak, posiadamy takie uprawnienia.

 

Czy będąc uczniem waszej szkoły otrzymuję legitymację i mogę korzystać ze zniżek?

Tak, legitymację może otrzymać każdy słuchacz! Jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia, przysługują Ci zniżki do których uprawnia legitymacja słuchacza szkoły policealnej.

Szkolenie "Kadry i płace w praktyce"

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu „Kadry i płace w praktyce z obsługą programów Symfonia i Płatnik”?

Szkolenie „Kadry i płace w praktyce” skierowane  jest do wszystkich osób (niezależnie od wieku), które chcą przygotować się do praktycznego wykonywania zawodu: specjalista ds. kadr i płac.  Kurs adresowany jest do osób które:

• chcą zdobyć wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy w działach kadr i płac;
• pracują w działach kadr i płac, ale chcą poszerzyć bądź zaktualizować swoją wiedzę;
• pracują w innych działach księgowości i chcą zdobyć wiedzę z dziedziny kadr i płac;
• prowadzą indywidualną działalność gospodarczą i zatrudniają pracowników;
• pracują w działach finansowo-księgowych i chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników.

 

Czym szkolenie „Kadry i płace w praktyce” wyróżnia się wśród propozycji konkurencyjnych firm?

Przede wszystkim tym, że odbywa się ono w przedsiębiorstwie, a nasi szkoleniowcy to praktycy z wieloletnim stażem i doświadczeniem w branży. 
Oferujemy przełomową metodę nauki opartą na praktycznym wykorzystaniu programów księgowych. Uczymy nie tylko teorii – pomagamy zdobyć umiejętności praktyczne. Program naszego szkolenia obejmuje aż 38 godzin nauki obsługi programów Symfonia i Płatnik!

 

Jaka jest cena kursu?

Udział w kursie kosztuje 1600 zł.

 

Jakie zagadnienia obejmuje szkolenie?

Prawo pracy – 32 godziny.
Umowy cywilno-prawne – 4 godziny.
Podróże służbowe – 4 godziny.
Podatek dochodowy od osób fizycznych – 8 godzin.
System ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, FP i FGŚP, FEP – 8 godzin.
Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń – 8 godzin.
Rozliczanie i dokumentowanie składek ZUS – godzin.
Obsługa programu „Kadry i Płace” w systemie informatycznym Symfonia – 24 godziny.
Obsługa programu Płatnik – 14 godzin.
ZUS PUE – 2 godziny.
Egzamin – 4 godziny. 
 

 

Jak zapisać się na szkolenie?

Osoby, które są zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie internetowej www.taxmania.pl w zakładce „Oferta edukacyjna  Szkolenie  - Kadry i płace w praktyce” i wysłanie go na adres e-mail taxmania@biurex.pl, 
a także o wpłatę w wysokości 200 zł na konto bankowe ING Bank Śląski 21 1050 1416 1000 0022 1847 0132.
 

 

Kiedy odbywa się szkolenie?

Szkolenie odbywa się jednocześnie w ramach dwóch edycji. Edycja środowa obejmuje zajęcia w każdą środę od 23 sierpnia do 29 listopada, w godzinach 8:00-15:00. Edycja weekendowa będzie odbywać się w każdą sobotę i niedzielę od 19 sierpnia do 7 października, w godzinach 8:00-15:00.

 

Ile trwa szkolenie?

Szkolenie trwa 116 godzin. W przypadku edycji środowej jest to 14 tygodni, zaś w przypadku edycji weekendowej 8 tygodni.
 

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Akademii Podatkowej TaxMania przy ul. Częstochowskiej 19 w Kielcach (naprzeciw II Urzędu Skarbowego).

 

Ile osób jest w grupie szkoleniowej?

W celu zapewnienia komfortu nauki grupa liczy maksymalnie 15 osób.

 

Mam już pracę, ale chcę się doszkolić. Czy szkolenie „Kadry i płace” jest dla mnie?

Tak! Szkolenie jest skierowane również do osób, które pracują w działach kadr i płac, ale chcą poszerzyć bądź zaktualizować swoją wiedzę, do osób które pracują w innych działach księgowości oraz do osób, które pracują w działach finansowo-księgowych i chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników.

 

Czy na szkolenie mogą zapisać się osoby, które nigdy nie miały do czynienia z tematyką kadr i płac?

Tak! Wszystko zależy od Twojej motywacji i chęci podjęcia pracy w zawodzie specjalisty ds. kadr i płac! Podczas szkolenia przekażemy Ci niezbędną wiedzę i nauczymy obsługi programów Symfonia i Płatnik!

 

Jestem kadrową. Czy zajęcia nie będą dla mnie zbyt proste?

Nie! Przepisy często się zmieniają – warto sprawdzić swoje umiejętności, uzupełnić ewentualne braki i uaktualnić swoją wiedzę! Kurs to także dobre miejsce, by spotykać się z praktykami i omówić swoje wątpliwości.

 

Mam przedsiębiorstwo prywatne, chciałbym doszkolić swoich pracowników. Czy szkolenie „Kadry i płace” to odpowiednia oferta dla mojej firmy?

Oczywiście. Nasi szkoleniowcy to wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie kadr i płac. Program szkolenia jest wynikiem wieloletniej praktyki w doradzaniu podmiotom gospodarczym w zakresie spraw pracowniczych. Udział w szkoleniu z pewnością zaowocuje bogatą wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Ponad to istnieje możliwość wyboru pomiędzy dwiema edycjami, co z pewnością pomoże połączyć pracę zawodową z nauką.

 

Z kim mogę skontaktować się w razie pytań?

Prosimy o wiadomość na nasz adres e-mailowy lub o telefon. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie nurtujące Cię pytania.
Dane kontaktowe:
e-mail: taxmania@biurex.pl
tel. 607 033 240, 41 335 83 83

TAXMANIA

ul. Tarnowska 15 

25-394 Kielce 

 

OBSERWUJ NAS