Kształcenie dualne

TaxMania przedstawia najefektywniejszą formę nauki: Kształcenie Dualne.


Co oznacza termin: Kształcenie Dualne?


Jest to typ  kształcenia, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole a praktyczne u pracodawcy. Jest ono przede wszystkim szansą, dla młodych ludzi na zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu wybranego kierunku nauki.

Podstawą prawną tej formy kształcenia jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010. 244. 1626 ze zm. Dz. U. 2015.09.01). Uczniowie kształcący się w tym systemie nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych.
Zgodnie z przepisami, zajęcia mogą odbywać się u pracodawców, w rzeczywistych warunkach pracy, co przyczynia się do pogłębienia zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności zawodowych. Zajęcia praktyczne organizuje się naprzemiennie z zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi.

W technikach i szkołach policealnych, które organizują zajęcia praktyczne u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, łączny wymiar praktycznej nauki zawodu jest równy sumie liczby godzin tych zajęć, określonej w programie nauczania i liczby godzin praktyk zawodowych.

Zobacz, jak wygląda formalna organizacja kształcenia dualnego:


Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza szkołą zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktycznej nauki zawodu z podaniem liczby dni tygodnia, w których zajęcia praktyczne odbywane są u pracodawców. Do umowy dołącza się program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w szkole przez dyrektora szkoły.

Z kim współpracuje BIUREX w zakresie kształcenia dualnego?


Biuro Rachunkowe Biurex Sp. z o. o . wraz z Zespołem Szkół Ekonomicznych podjęło działania, służące wprowadzeniu do Szkoły Policealnej kształcenia dualnego w zawodzie technik rachunkowości.

Wiemy, jak wiele możliwości daje naszym absolwentom kształcenie dualne. Po ukończeniu nauki mają większe szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy oraz szybszy awans w strukturach firmy.

Szkolnictwo zawodowe, nie daje możliwości na zdobycie praktycznych umiejętności swoim uczniom. Dlatego chcemy kształcić młodych fachowców w zawodzie, na który jest i zawsze będzie duże zapotrzebowanie. Szansą dla nich jest podjęcia kształcenia dualnego, które wprowadzi ich na rynek pracy w szybkim czasie. Bez stresu i mozolnego szukania zatrudnienia!

Poznaj zalety kształcenia dualnego:


Najpilniejsi uczniowie po zakończeniu nauki zostają zatrudnieni przez pracodawcę, u którego odbywali praktyki. Uczestnicy poznają specyfikę pracy w firmie księgowej to, w jaki sposób funkcjonuje firma, jak zmniejszyć przepływ kadr i koszty przepływ kadr i koszty rekrutacji, a także wprowadza jasne zasady współpracy z partnerami. Absolwent, który został wykształcony w systemie dualnym, wie czego pracodawca, oczekuje od idealnego pracownika. Zna aktualne wymagania, jakie zakład pracy stosuje, rekrutując nowych pracowników. Po zakończeniu nauki absolwenci nie czują stresu związanego z poszukiwaniami pracy, doskonale radzą sobie w procesie rekrutacyjnym i szybko zdobywają swoją pierwszą pracę. Wszystko dzięki praktyce która pozwala zorientować się uczniom w aktualnych wymogach stawianych przez pracodawców.

Warto podkreślić, że prace zaliczeniowe naszych uczniów wykonywane będą na rzecz przedsiębiorstwa prowadzącego praktyczną naukę zawodu. Mają one na celu rozwiązanie konkretnego problemu, zaproponowanie rozwiązania – często w niewielkiej skali, związanego z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.

Dla kogo Kształcenie Dualne jest szansą?


Stosując ten rodzaj kształcenia, wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku pracy. Deficyt wykwalifikowanych pracowników zwiększa się wraz z nadchodzącym niżem demograficznym. Kształcenie dualne jest dużą szansą dla tych, którzy dostrzegą jego zalety. To właśnie im o wiele łatwiej będzie znaleźć pracę na wymagającym rynku. W przyszłości to w taki sposób wykształceni, młodzi ludzie będą zatrudniani przez pracodawców, poszukujących kompetentnych pracowników.


TAXMANIA

ul. Tarnowska 15 

25-394 Kielce 

 

OBSERWUJ NAS