Wrzesień i październik 2017 roku upłynęły w Akademii Podatkowej TaxMania pod znakiem V edycji szkolenia "Praktyczna księgowość". Wraz z początkiem września kurs rozpoczęło osiem osób: Agnieszka, Edyta, Honorata, Ilona, Iwona, Katarzyna, Krzysztof i Magdalena.

Tak jak w poprzednich edycjach wykłady prowadzili specjaliści pracujący w Biurze Rachunkowym BIUREX: Michał Cielibała (doradca podatkowy), Aldona Barcicka (doradca podatkowy), Wioleta Podsiadło (księgowa), Monika Ziółkowska-Pańczyk (radca prawny), Jolanta Gębska (specjalista ds. ubezpieczeń społecznych) i Agata Twardowska (kadrowa).

Szkolenie odbywało się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 w siedzibie Akademii Podatkowej TaxMania i drugiej siedzibie Biura Rachunkowego BIUREX przy ul. Częstochowskiej 19. 

Podczas 156-godzinnego szkolenia wykładowcy przekazywali kursantom wiadomości teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu księgowości. Uczestnicy mieli do dyspozycji stanowiska komputerowe oraz profesjonalne materiały dodatkowe: realne dokumenty księgowe, akty prawne, druki podatkowe i podręcznik zawierający aktualne rozporządzenia. 

Znaczna część szkolenia obejmowała naukę obsługi programu księgowego Symfonia, co w sposób efektywny przygotowało uczestników do podjęcia pracy w zawodzie księgowego. 

6 października odbył się egzamin sprawdzający wiedzę, którą uczestnicy nabyli podczas szkolenia. Podczas egzaminu musieli wykazać się znajomością przepisów, definicji i rozporządzeń, a także umiejętnością księgowania dokumentów. 

Po raz piąty możemy pochwalić się 100-procentową zdawalnością! Nasi kursanci osiągnęli bardzo wysokie wyniki i otrzymali certyfikaty. Najlepszy wynik należał do Pana Krzysztofa, który zdobył aż 93%!

Już niedługo absolwenci szkolenia rozpoczną trzymiesięczny staż w Biurze Rachunkowym BIUREX - nabyte doświadczenie z pewnością pomoże im w znalezieniu pracy w zawodzie księgowego. 

Szkolenie wzbudziło bardzo pozytywne reakcje uczestników, co można zauważyć na naszym fanpage na Facebooku, na który serdecznie zapraszamy!

ERROR!