Policealna Szkoła dla Dorosłych

TaxMania ogłasza nabór do bezpłatnej, policealnej szkoły dla dorosłych. Po ukończeniu nauki uzyskasz tytuł “technika rachunkowości’’ i szansę na dobrze płatną pracę.

 


TECHNIK RACHUNKOWOŚCI TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI


Biuro Rachunkowe BIUREX i Szkoła Policealna nr 8 przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach zapraszają do bezpłatnej Policealnej Szkoły dla Dorosłych, która działa w systemie zaocznym, gdzie kształcimy uczestników w zawodzie „technik rachunkowości”.

Technik rachunkowości to zawód przyszłości, dziś w każdej firmie potrzebni są wykwalifikowani pracownicy, posiadający wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu rachunkowości.
Nasi absolwenci znajdują pracę na wysokich stanowiskach w przedsiębiorstwach, w jednostkach finansów publicznych, biurach rachunkowych, kancelariach doradczych.

Poznaj nowoczesny system dualny


Policealna Szkoła dla dorosłych działała w oparciu o system kształcenia dualnego. Jes to typ kształcenia, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole: w tym przypadku, w Szkole Policealnej nr 8 przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach a zajęcia praktyczne u pracodawcy, czyli w Biurze Rachunkowym BIUREX.

Informacje organizacyjne:


1. Program nauczania:

Uczestnicy podczas zajęć teoretycznych poznają zagadnienia związane z przedsiębiorczością, działalnością gospodarczą, rachunkowością, wynagrodzeniami oraz podatkami. Podczas zajęć praktycznych poznają tajniki zawodu technika rachunkowości.


2. Przyszły technik rachunkowości podchodzi do dwóch egzaminów:

  1. po pierwszych dwóch semestrach: egzamin sprawdzający kwalifikacje w zakresie prowadzenia rachunkowości;
  2. po czwartym semestrze: egzamin z rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych.

3. Poniżej lista dokumentów, jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły:

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział osoby, które złożą wniosek o przyjęcie do Policealnej Szkoły dla Dorosłych przy ul. Langiewicza 18 wraz z wymaganymi załącznikami

Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły ZSE lub ze strony internetowej szkoły.
Do wypełnionego wniosku należy załączyć:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • 3 fotografie.

4. Koszt zajęć :

Zajęcia są bezpłatne.


5. Czas trwania nauki:

W Policealnej Szkole dla Dorosłych obowiązuje następujący podział godzinowy:

  • 340 godzin zajęć teoretycznych;
  • 340 zajęć praktycznych;
  • 160 godzin praktyk zawodowych.