TaxMania to nowoczesna Akademia Podatkowa, w której młodzi ludzie poznają zagadnienia związane z biznesem i przedsiębiorczością

Policealna Szkoła dla Dorosłych

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI


Biuro Rachunkowe BIUREX i Szkoła Policealna nr 8 przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach zapraszają do bezpłatnej Policealnej Szkoły dla Dorosłych, która działa w systemie zaocznym, gdzie kształcimy uczestników w zawodzie "technik rachunkowości".

Technik rachunkowości to zawód przyszłości, dziś w każdej firmie potrzebni są wykwalifikowani pracownicy, posiadający wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu rachunkowości.
Nasi absolwenci znajdują pracę na wysokich stanowiskach w przedsiębiorstwach, w jednostkach finansów publicznych, biurach rachunkowych, kancelariach doradczych.


POZNAJ NOWOCZESNY SYSTEM DUALNY


Policealna Szkoła dla dorosłych działała w oparciu o system kształcenia dualnego. Jest to typ kształcenia, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole: w tym przypadku, w Szkole Policealnej nr 8 przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach a zajęcia praktyczne u pracodawcy, czyli w Biurze Rachunkowym BIUREX.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:


1. Program nauczania:

Uczestnicy podczas zajęć teoretycznych poznają zagadnienia związane z przedsiębiorczością, działalnością gospodarczą, rachunkowością, wynagrodzeniami oraz podatkami. Podczas zajęć praktycznych poznają tajniki zawodu technika rachunkowości.

2. Przyszły technik rachunkowości podchodzi do dwóch egzaminów:

  1. po pierwszych dwóch semestrach: egzamin sprawdzający kwalifikacje w zakresie prowadzenia rachunkowości;
  2. po czwartym semestrze: egzamin z rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych.

3. Poniżej lista dokumentów, jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły:

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział osoby, które złożą wniosek o przyjęcie do Policealnej Szkoły dla Dorosłych przy ul. Langiewicza 18 wraz z wymaganymi załącznikami

Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły ZSE lub ze strony internetowej szkoły.
Do wypełnionego wniosku należy załączyć:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • 3 fotografie.

4. Koszt zajęć :

Zajęcia są bezpłatne.

5. Czas trwania nauki:

W Policealnej Szkole dla Dorosłych obowiązuje następujący podział godzinowy:
  • 340 godzin zajęć teoretycznych;
  • 340 zajęć praktycznych;
  • 160 godzin praktyk zawodowych.

TAXMANIA

Tarnowska 15
25-394 Kielce
Email:
info@biurex.pl
Telefon:
+ 48 (41) 335 83 83, +48 607 033 240

Na skróty

AKTUALNOŚCI FAQ KONTAKT O NAS OFERTA POLITYKA PRYWATNOŚCI PROJEKT UNIJNY TAXMANIA WYDARZENIA

Znajdziesz nas także na:

Projekt i wykonanie BerMar multimedia