TaxMania to nowoczesna Akademia Podatkowa, w której młodzi ludzie poznają zagadnienia związane z biznesem i przedsiębiorczością

Szkoła policealna

Szkoła policealna

Jak zapisać się do szkoły policealnej?

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły przy ul. Langiewicza 18. 
Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu ZSE lub ze strony internetowej szkoły. 

Jak długo trwa nauka w szkole policealnej?

Nauka trwa 2 lata. 

Jakie kierunki są realizowane?

Kształcimy na kierunku „technik rachunkowości”. 

Czy muszę mieć maturę?

Nie! Wystarczy, że ukończyłeś szkołę średnią!

W jakim trybie przebiega nauka w szkole policealnej?

Zajęcia realizowane są w trybie zaocznym. 

Ile osób jest w grupie?

20 osób. 

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 w Kielcach, a zajęcia praktyczne w Biurze Rachunkowym BIUREX przy ul. Częstochowskiej 19 w Kielcach.

Ile kosztuje nauka w szkole policealnej?

Nauka w szkole policealnej jest bezpłatna! 

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby zapisać się do szkoły policealnej?

Wniosek o przyjęcie do szkoły, świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 3 fotografie. 

Kiedy rusza rekrutacja do szkoły policealnej?

Rekrutacja zaczyna się w kwietniu, a kończy się ostatniego dnia sierpnia. 

Kiedy rusza rok szkolny?

Rok szkolny rusza we wrześniu.

Co daje mi ukończenie szkoły policealnej?

Ukończenie szkoły policealnej daje tytuł technika rachunkowości. Absolwent szkoły policealnej jest gotowy do podjęcia zatrudnienia w księgowości. Po pozytywnie zdanych egzaminach państwowych absolwenci szkoły policealnej uzyskują dwie kwalifikacje A36 – prowadzenie rachunkowości A 65 – rozliczanie wynagrodzeń i danin. Nazwa i symbol cyfrowy zawodu Technik rachunkowości (431103). 

Czy będę musiał samodzielnie poszukiwać miejsca praktyk?

Nie! Umiejętności praktyczne zdobywane są w Biurze Rachunkowym BIUREX! 

Jaki jest program szkoły policealnej?

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
Podstawy przedsiębiorczości – 20 godz.
Język angielski w rachunkowości – 40 godz.
Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej 40 godz.
Rachunkowość finansowa – 110 godz.
Wynagrodzenia i podatki – 150 godz.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Biuro rachunkowe – 160 godz.
Dokumentacja biurowa – 40 godz.
Biuro wynagrodzeń i podatków – 140 godz.

Wymiar praktyk zawodowych:
Semestr II – 80 godz. (2 tygodnie)
Semestr III – 80 godz. (2 tygodnie) 

Kto uczy w waszej szkole policealnej?

Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół Ekonomicznych – specjaliści z wieloletnim stażem i doświadczeniem – oraz księgowi, doradcy podatkowi, radcy prawni.

Czy po ukończeniu waszej szkoły policealnej mam szansę na pracę w zawodzie?

Tak! Ukończenie szkoły policealnej daje wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy jako księgowy! Dzięki kształceniu w przełomowym systemie dualnym uczeń naszej szkoły pracuje w rzeczywistych warunkach pracy, co przyczynia się do pogłębienia zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności zawodowych. Osoby, które mają doświadczenie są chętniej zatrudniane przez pracodawców! Najlepsi mają szansę na zatrudnienie w Biurze Rachunkowym BIUREX! 

Jak uzyskać tytuł technika rachunkowości?

Należy zdać egzamin państwowy, który ocenia CKE – centralna komisja egzaminacyjna. 

Co to jest „kształcenie dualne”?

Kształcenie dualne (naprzemienne) oznacza typ kształcenia, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole a zajęcia praktyczne u pracodawcy. Zajęcia praktyczne odbywają się naprzemiennie z zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi. Łączny wymiar praktycznej nauki zawodu jest równy sumie liczby godzin tych zajęć, określonej w programie nauczania i liczby godzin praktyk zawodowych. 

Co daje mi kształcenie dualne?

Kształcenie dualne pozwala uzyskać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i doświadczenie zawodowe, które w dzisiejszych czasach jest niezbędne do podjęcia pracy! 

Czemu powinienem wybrać właśnie waszą szkołę?

Nasza szkoła wykorzystuje przełomowy system kształcenia dualnego. Ucząc się u nas nie musisz szukać praktyk w odrębnych firmach. Wiedza zdobyta w ramach zajęć teoretycznych wykorzystywana jest w praktyce podczas pracy w Biurze Rachunkowym BIUREX. Uczniowie pracują pod opieką wysoko wykwalifikowanych księgowych, doradców podatkowych. Po ukończeniu szkoły, jako absolwent posiadający doświadczenie zawodowe masz pewność, że szybko znajdziesz zatrudnienie w zawodzie! 

Czy wasza szkoła jest tylko dla osób, które mają wiedzę z rachunkowości?

Nie! Wszystkiego Cię nauczymy! 

Czy pobierane jest wpisowe?

Nie, nauka w szkole jest darmowa!

Czy pobierane są opłaty za egzaminy?

Nauka jest darmowa. Nie pobieramy żadnych opłat! 

Czy szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej?

Tak, posiadamy takie uprawnienia.

Czy będąc uczniem waszej szkoły otrzymuję legitymację i mogę korzystać ze zniżek?

Tak, legitymację może otrzymać każdy słuchacz! Jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia, przysługują Ci zniżki do których uprawnia legitymacja słuchacza szkoły policealnej.

TAXMANIA

Tarnowska 15
25-394 Kielce
Email:
info@biurex.pl
Telefon:
+ 48 (41) 335 83 83, +48 607 033 240

Na skróty

AKTUALNOŚCI FAQ KONTAKT O NAS OFERTA POLITYKA PRYWATNOŚCI PROJEKT UNIJNY TAXMANIA WYDARZENIA

Znajdziesz nas także na:

Projekt i wykonanie BerMar multimedia