Szkolenie - praktyczna księgowość

Nowość! Szkolenie - praktyczna księgowość, tylko w TaxMania. Szkoląc się w TaxMania, zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w księgowości!


Co jest niezbędne, do podjęcia pracy w księgowości?


Do podjęcia pracy w księgowości nie wystarczy posiadanie wiedzy teoretycznej. Biura rachunkowe poszukują pracowników, którzy są w stanie zmierzyć się z realnymi problemami występującymi w tym zawodzie - dlatego tak ważne jest nabycie umiejętności praktycznych, dzięki którym pracownik szybko wdraża się w swoje obowiązki i z łatwością rozwiązuje problemy, jakie napotyka na swojej zawodowej drodze.

Gdzie w takim razie można zdobyć praktyczne umiejętności księgowe?


BIUREX wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz przyszłych pracowników i zaprasza na szkolenie: “Praktyczna księgowość”. Uczestnicy mają okazję nauczyć się zawodu poprzez pracę w środowisku znakomitych i doświadczonych pracowników księgowości.

Podczas kursów dla księgowych w TaxManii w Kielcach, nauczysz się zawodu poprzez praktykę! Tylko u nas zobaczysz, jak wygląda praca na prawdziwych dokumentach księgowych. Rozpoczynając pracę w biurze rachunkowym nasi uczestnicy nie odczuwają stresu. Na kursie poznają terminologię, dokumenty, programy - wszystko to, co jest niezbędne by, dobrze wypaść w nowej pracy.

Szkolenie Praktycznej Księgowości BIUREX adresowana jest do:


1. Bezrobotnych uprawnionych do skorzystania z bonu szkoleniowego (koszt szkolenia ponosi Urząd Pracy właściwy miejscowo dla Bezrobotnego). Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Bon może otrzymać zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
 • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia, której udział w szkoleniu wynika z ustaleń indywidualnego planu działania (IPD).

3. Bezrobotnych uprawnionych do skorzystania ze szkolenia indywidualnego (koszt szkolenia ponosi Urząd Pracy właściwy miejscowo dla Bezrobotnego);Urząd pracy inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia osób bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

4. Osób chcące uczestniczyć w szkoleniu ( komercyjne w pełni odpłatne)

Szkolimy również osoby zatrudnione w firmie, chcące przekwalifikować się, zaktualizować swoją wiedzę, aby zapobiec utracie zatrudnienia. Urząd Pracy może dofinansować kształcenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także samego pracodawcy, wykorzystując w tym celu środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie:

 • 100% kosztów kształcenia – jeżeli należy do grupy mikroprzedsiębiorców zatrudnia do 10 osób na umowę o pracę,
 • 80% kosztów kształcenia – jeżeli zatrudnia powyżej 10 osób na umowę o pracę. Maksymalna pomoc nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia czyli około 11500 zł. W ramach Szkoły Praktycznej Księgowości zapewniamy profesjonalne praktyczne szkolenia w zakresie rachunkowości, podatków, księgowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze szkołą - pomożemy dopełnić wszystkich niezbędnych formalności. Przygotujemy Państwu całą dokumentację.Wnioski można już składać w Urzędzie Pracy.

Czas rozpatrzenia wniosku to 30 dni do wyczerpania środków przeznaczonych na KFS w danym roku. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:


1. Program:

Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar:

 1. Prawo w działalności gospodarczej – 24 godz.
 2. Podatek dochodowy w małym przedsiębiorstwie – 32 godz.
 3. Ewidencje w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16 godz.
 4. Podatek VAT – 40 godz.
 5. Kodeks karno- skarbowy – 8 godz.
 6. Elementy prawa pracy – 16 godz.
 7. Ubezpieczenia społeczne – 16 godz.
 8. Egzamin – 4 godz.

Przewidziane sprawdziany i egzaminy: ankieta wstępna dotycząca wiedzy z zakresu szkolenia, egzamin końcowy.


2. Czy otrzymam certyfikat?

Szkolenie kończy się egzaminem, podczas którego sprawdzany jest poziom wiedzy zdobytej przez uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wystawione zostaje świadectwo potwierdzające nabyte kwalifikacje i certyfikat z wynikiem kursu: za wynik pozytywny należy uznać zdanie egzaminu końcowego na poziomie 75%.


3. Dlaczego warto ukończyć szkolenie z pozytywnym wynikiem?

Ukończenie szkolenia z pozytywnym wynikiem egzaminu jest także gwarancją pracy, jaką otrzymają nasi kursanci.


4. Czas trwania:

Zajęcia prowadzone są przez 156 godzin, podczas których swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną przekażą Ci doświadczeni i aktywni zawodowo doradcy podatkowi, prawnicy i księgowi. Dzięki temu możesz podjąć pracę w małej księgowości już od pierwszego dnia! Nie zwlekaj, zapisz się na szkolenie, które może stać się początkiem Twojej kariery zawodowej.

5. Koszt uczestnictwa: 

3500 zł (osoby bezrobotne mają możliwość uzyskania dofinansowania z Urzędu Pracy!).

TAXMANIA

ul. Tarnowska 15 

25-394 Kielce 

 

OBSERWUJ NAS