TaxMania to nowoczesna Akademia Podatkowa, w której młodzi ludzie poznają zagadnienia związane z biznesem i przedsiębiorczością

Kadry i płace w praktyce


TO KURS DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ PRACOWAĆ W JEDNYM Z NAJLEPIEJ OPŁACANYCH ZAWODÓW W POLSCE!Podczas zajęć zdobędziesz bogatą wiedzę teoretyczną. Czeka Cię również wiele godzin praktyki, podczas których opanujesz dwa najbardziej znane programy: Symfonia oraz Płatnik, które używane są przez większość polskich firm. Ich znajomość jest często niezbędna podczas ubiegania się o pracę.

Kurs prowadzony jest na podstawie aktualnych obowiązujących przepisów. Każdy z uczestników otrzymuje niezbędne materiały edukacyjne i pracuje na stanowisku komputerowym.

"KADRY I PŁACE W PRAKTYCE" TO JEDYNY KURS NA ŚWIĘTOKRZYSKIM RYNKU, KTÓREGO PROGRAM ZAWIERA AŻ 38 GODZIN NAUKI PROGRAMÓW INFORMATYCZNYC!


POZNAJ KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UCZESTNICTWA W KURSIE:


 1. Zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę z dziedziny kadr i płac.
 2. Twoimi wykładowcami będą doświadczeni i aktywni zawodowo specjaliści w dziedzinie kadr i płac.
 3. Po ukończeniu kursu masz realną szansę na podjęcie pracy w dziale kadr!
 4. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, dzięki temu wykładowca ma możliwość bezpośredniego kontaktu z każdym kursantem.
 5. Szkolenie kończy się egzaminem weryfikującym nabyte umiejętności. Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia kursu i certyfikat poświadczający nabyte kompetencje.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:


1. Zajęcia odbywają się w  weekendy co dwa tygodnie.

2. Czas trwania:

Szkolenie trwa 112 godzin lekcyjnych.

3. Plan nauczania określający temat zajęć oraz ich wymiar:

 • Prawo pracy 
 • Umowy cywilno-prawne 
 • Podróże służbowe
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych .
 • System ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, FP, PGŚP, FEP 
 • Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń 
 • Rozliczanie i dokumentowanie składek ZUS 
 • Obsługa programu kadry i płace w systemie informatycznym Symfonia .
 • Obsługa programu Płatnik, ZUS PUE 
 • Egzamin 

4. Program szkolenia jest wynikiem wieloletniej praktyki, w doradzaniu podmiotom gospodarczym w zakresie spraw pracowniczych.

Na zajęciach uczymy poprzez pracę, stawiając nacisk na praktykę. Tworzymy grupy liczące maksymalnie 15 osób, co umożliwia indywidualne podejście do każdego kursanta. Zajęcia odbywają się w weekendy, co daje możliwość efektywnego łączenia pracy zawodowej bądź nauki na uczelniach wyższych i szkołach policealnych z udziałem w szkoleniu.
Z nami nie musisz rezygnować z własnych aktywności. W Akademii Podatkowej TaxMania wspieramy rozwój osobisty i szanujemy czas naszych kursantów!

5. Szkolenie adresowane jest do osób które:

 

 • Chcą zdobyć wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy w działach kadr i płac.
 • Pracują w działach kadr i płac, ale chcą poszerzyć bądź zaktualizować swoją wiedzę.
 • Pracują w innych działach księgowości i chcą zdobyć wiedzę z dziedziny kadr i płac.
 • Prowadzą indywidualną działalność gospodarczą i zatrudniają pracowników.
 • Pracują w działach finansowo-księgowych i chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników.

 

6. Koszt szkolenia:

Cena szkolenia to 2900 zł! To tyle samo, ile kosztują kursy obejmujące wyłącznie wykłady teoretyczne!

W ramach Działania 10.9 realizowany jest projekt pn. "Buduj swój Rozwój - Baza Usług Rozwojowych" skierowany do osób dorosłych, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje, umiejętności lub kwalifikacje. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego oferowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.  Finansowanie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych będzie odbywało się poprzez zawarcie umowy trójstronnej (w przypadku studiów podyplomowych, uczelnia musi wyrazić zgodę na zawarcie takiej umowy). Uczestnik zapłaci tylko wysokość wymaganego wkładu własnego, a Wojewódzki Urząd Pracy dokona pozostałej części płatności na rzecz Dostawcy Usług bezpośrednio po zrealizowanej i rozliczonej usłudze rozwojowej.

Wartość dofinansowania dla jednego uczestnika wyniesie 85% lub 90%, natomiast maksymalne dofinansowanie to 8 500 zł.

Wartość wkładu własnego dla uczestnika wyniesie 10% lub 15% dofinansowania, w zależności od preferowanych grup docelowych i usług.

W ramach Działania 10.6 realizowany jest projekt pn."Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych" skierowany do pracodawców (m.in. przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych), którzy posiadają siedzibę, jednostkę organizacyjną, główne, stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego oraz do ich pracowników. 

Z Bazy Usług Rozwojowych mogą również skorzystać duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników).

Finasowanie usług rozwojowych odbywa się z wykorzystaniem systemu refundacji poniesionych kosztów. Wartość procentowa dofinansowania wynosi 75% lub 80 % w zależności od preferowanych grup docelowych i usług.

Należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Status podmiotu MAKSYMALNA kwota dofinansowania dla jednego pracodawcy :

Mikroprzedsiębiorstwo 12 000,00 PLN

Małe przedsiębiorstwo 30 000,00 PLN

Średnie przedsiębiorstwo 100 000,00 PLN

Duże przedsiębiorstwo 150 000,00 PLN

Podmiot (pracodawca) niebędący przedsiębiorstwem 12 000,00 PLN


Operator projektów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ul. Witosa 86

25-561 Kielce

https://wupkielce.praca.gov.pl/baza-uslug-rozwojowych

7. Terminy:

Szkolenia odbywają się w weekendy, co daje kursantom możliwość wyboru i efektywnego łączenia pracy zawodowej bądź nauki na uczelniach wyższych i szkołach policealnych z udziałem w szkoleniu.

8. Zgłoszenia:

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: "OGŁASZAMY NABÓR NA SZKOLENIE "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"
TAXMANIA

Tarnowska 15
25-394 Kielce
Email:
info@biurex.pl
Telefon:
+ 48 (41) 335 83 83, +48 607 033 240

Na skróty

AKTUALNOŚCI FAQ KONTAKT O NAS OFERTA POLITYKA PRYWATNOŚCI PROJEKT UNIJNY TAXMANIA WYDARZENIA

Znajdziesz nas także na:

Projekt i wykonanie BerMar multimedia