TaxMania to nowoczesna Akademia Podatkowa, w której młodzi ludzie poznają zagadnienia związane z biznesem i przedsiębiorczością

Studia podyplomowe

KSIĘGOWOŚĆ I PŁACE W MIKRO I MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE? - STUDIA PODYPLOMOWE W NOWOCZESNYM SYSTEMIE DUALNYM!Prowadzenie ewidencji podatkowej, rozliczanie pracowników, zleceniobiorców to tylko niektóre czynności, z jakimi wiąże się prowadzenie działalności gospodarczej. Właściwe przygotowanie dokumentacji, zgodne z obowiązującym prawem podatkowym to zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków osoby odpowiedzialnej za księgowość lub obliczanie podatku.

Studia podyplomowe prowadzone są w systemie dualnym, oznacza to, że zajęcia teoretyczne realizowane będą w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach, przez kadrę dydaktyczną uczelni, a zajęcia praktyczne u pracodawcy w Biurze Rachunkowym BIUREX Sp. z o.o. i tu poprowadzą je księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, radcy prawni.

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą umiejętności praktyczne, które przekażą im fachowcy, praktycy pracujący w przedsiębiorstwie dzięki temu będą mieć większe możliwości na znalezienie pracy.


ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:


Studia przeznaczone są dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w przedsiębiorstwie lub biurze rachunkowym na stanowisku księgowego, osoby odpowiedzialnej za podatki. To doskonała propozycja dla osób, które chcą się przekwalifikować lub zdobyć nowe umiejętności. Kształcenie dualne w tym zakresie, to szansa, by zdobyć pierwsze doświadczenie w pracy, jako osoba zajmująca się prowadzeniem księgowości.


CEL STUDIÓW:


Przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu księgowości, prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem specyfiki mikro i małego przedsiębiorstwa. Praktycy pokażą jak rozwiązywać problemy podatkowo-księgowe występujące w każdej firmie. Nasi słuchacze będą mogli sporządzać deklaracje podatkowe, ewidencje księgowe i dokumentację wymaganą w rozliczeniach z urzędem skarbowym, ZUS oraz innymi instytucjami.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:


1. Wymagane dokumenty:

 • Podanie,
 • Ankieta osobowa,
 • Ksero dowodu osobistego,
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

2. Warunki ukończenia:

Uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, zdanie egzaminu dyplomowego.

3. Odpłatność:

 • Wpisowe: 100 zł
 • Opłata za studia: 4000 zł (za dwa semestry)

4. Program studiów podyplomowych:

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 180
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2


5. Kodeks Postępowania Administracyjnego - 24 godz.

 1. Ogólne zasady
 2. Zakres stosowania

6. Prawo w działalności gospodarczej - 40 godz.

 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 2. Obowiązki rejestracyjne wynikające z CEIDG zezwolenia koncesje, działalność regulowana, formy prowadzenia działalności
 3. Elementy prawa cywilnego w działalności gospodarczej
 4. System podatkowy w Polsce (PIT,CIT,VAT, PCC, podatki lokalne)
 5. Ordynacja podatkowa


7. Podatek dochodowy w małym przedsiębiorstwie - 28 godz.

 1. Przychody z działalności gospodarczej
 2. Formy opodatkowania, wybór formy opodatkowania
 3. Zasady opodatkowania podatku dochodowego według skali i podatek liniowy
 4. Zasady kwalifikowania przychodów i kosztów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 5. Zryczałtowane formy opodatkowania
 6. Kwalifikacje kosztów podatkowych
 7. Amortyzacja

8. Ewidencje w podatku dochodowym od osób fizycznych - 16 godz.

 1. Ewidencja wyposażenia
 2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 3. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 4. Ustalanie podstawy opodatkowania na podstawie KPIR
 5. Zaliczki na podatek w trakcie roku i deklaracje w podatku dochodowym od osób fizycznych

9. Podatek VAT - 32 godz.

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
 2. Ogólny i szczególny moment powstania obowiązku podatkowego
 3. Podstawa opodatkowania
 4. Miejsce świadczenia
 5. Stawki i zwolnienia
 6. Odliczenia i zwrot podatku VAT
 7. Samochód w firmie
 8. Kasa fiskalna
 9. Faktura VAT
 10. Deklaracje
 11. Procedury szczególne

10. Kodeks karno-skarbowy - 8 godz.

 1. Ogólne zasady
 2. Zakres stosowania
 3. Wykroczenia skarbowe
 4. Przestępstwo skarbowe

11. Elementy prawa pracy - 16 godz.

 1. Stosunek pracy w regulacjach prawnych
 2. Rodzaje umów na rynku pracy
 3. Obowiązki pracodawcy i pracownika z tytułu wykonywanej pracy
 4. Świadczenia na rzecz pracowników
 5. Rozwiązanie umowy o pracę
 6. Pozostałe formy zatrudnienia

12. Ubezpieczenia społeczne - 16 godz.

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
 2. Ustalanie podstawy wymiaru składek
 3. Zbieg ubezpieczeń
 4. Zasady, tryb i terminy zgłoszenia do ubezpieczeń
 5. Zasady kontroli

TAXMANIA

Tarnowska 15
25-394 Kielce
Email:
info@biurex.pl
Telefon:
+ 48 (41) 335 83 83, +48 607 033 240

Na skróty

AKTUALNOŚCI FAQ KONTAKT O NAS OFERTA POLITYKA PRYWATNOŚCI PROJEKT UNIJNY TAXMANIA WYDARZENIA

Znajdziesz nas także na:

Projekt i wykonanie BerMar multimedia