TaxMania to nowoczesna Akademia Podatkowa, w której młodzi ludzie poznają zagadnienia związane z biznesem i przedsiębiorczością

Księgowość małej firmy w praktyce


CO JEST NIEZBĘDNE, DO PODJĘCIA PRACY W KSIĘGOWOŚCI?

Do podjęcia pracy w księgowości nie wystarczy posiadanie wiedzy teoretycznej. Biura księgowe poszukują pracowników, którzy są w stanie zmierzyć się z realnymi problemami występującymi w tym zawodzie. Dlatego tak ważne jest nabycie umiejętności praktycznych, dzięki którym pracownik szybko wdraża się w swoje obowiązki i rozwiązuje problemy, jakie napotyka na swojej zawodowej drodze. Kurs oparty jest na praktycznych ćwiczeniach oraz warsztatach na Programie: Symfonia Finanse i Księgowość, co czyni zajęcia efektywnymi, ciekawymi i sprawia, że wiedza jest łatwiejsza do przyswojenia. Szkolenie prowadzone jest od podstaw. Nasi Trenerzy to nie tylko Specjaliści, ale również Praktycy potrafiący doskonale przekazać posiadaną wiedzę. 

DO KOGO KIEROWANY JEST KURS?

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów, którzy będą pracować na stanowisku: samodzielny księgowy na Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów oraz księgowych pracujących w zawodzie, chcących zaktualizować wiedzę o najnowsze przepisy prawa w zakresie księgowości uproszczonej (KPIR, RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, KARTA PODATKOWA ) i prowadzenia ewidencji VAT. Uczestnikami kursu mogą być również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

CEL SZKOLENIA?

Praktyczne przygotowanie Słuchacza do samodzielnego prowadzenia księgowości małej firmy w tym nabycie umiejętności wypełniania Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów, sporządzania rejestrów VAT oraz deklaracji rozliczeniowych do odpowiednich Urzędów.
Znajomość aktualnych przepisów prawa pozwoli na efektywne i profesjonalne rozwiązywanie problemów z jakimi wiąże się prowadzenie księgowości. Biura księgowe poszukują pracowników, którzy są w stanie zmierzyć się z realnymi problemami występującymi w tym zawodzie. Uczestnictwo w kursie prowadzi do nabycia umiejętności praktycznych, dzięki którym pracownik szybko wdroży się w swoje obowiązki.


GDZIE W TAKIM RAZIE MOŻNA ZDOBYĆ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI KSIĘGOWE?

BIUREX wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz przyszłych pracowników i zaprasza na szkolenie: Mała księgowość w praktyce. Uczestnicy mają okazję nauczyć się zawodu, poprzez pracę w środowisku doświadczonych pracowników księgowości.
Podczas kursów dla księgowych w Akademii Podatkowej TaxMania w Kielcach, nauczysz się zawodu poprzez praktykę! Tylko u nas zobaczysz, jak wygląda praca na realnych dokumentach księgowych. Podczas naszego kursu uczestnicy poznają terminologię księgową, dokumenty, programy komputerowe - wszystko to, co jest niezbędne by, dobrze wypaść w nowej pracy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1. Terminy:

Szkolenie rozpocznie się 14.09. 2024 r..  Zajęcia będą  odbywać się w soboty i niedziele na ul. Tarnowskiej 15 w Kielcach w godzinach od 8.00 - do 14.30.

2. Harmonogram:

3. Program:

Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar:

I. PODATEK DOCHODOWY W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE - 40 GODZ.

1. Przychody z działalności gospodarczej.
2. Formy opodatkowania, wybór formy opodatkowania.
3. Zasady opodatkowania podatku dochodowego według skali i podatek liniowy.
4. Zasady kwalifikowania przychodów i kosztów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Zryczałtowane formy opodatkowania.
6. Kwalifikacje kosztów podatkowych.
7. Amortyzacja.

II. PODATEK VAT - 48 GODZ.

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
2. Ogólny i szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
3. Podstawa opodatkowania.
4. Miejsce świadczenia.
5. Stawki i zwolnienia.
6. Odliczenia i zwrot podatku VAT.
7. Samochód w firmie.
8. Kasa fiskalna.
9. Faktura VAT.
10. Ewidencja
11. Deklaracje.
12. Procedury szczególne.

III. EWIDENCJA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH - 28 GODZ.

1. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
2. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
3. Ustalanie podstawy opodatkowania na podstawie KPIR.
4. Ustalenie zaliczki na składkę zdrowotną.
5. Rozliczenia roczne.

IV. EGZAMIN - 4 GODZ.

Przewidziane sprawdziany i egzaminy: ankieta wstępna dotycząca wiedzy z zakresu szkolenia, egzamin końcowy.

4. Certyfikat

Szkolenie kończy się egzaminem, podczas którego sprawdzany jest poziom wiedzy zdobytej przez uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wystawione zostaje świadectwo ukończenia kursu oraz certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje.

5. Dlaczego warto ukończyć szkolenie z pozytywnym wynikiem?

Kursanci, którzy ukończyli kurs i osiągnęli wysoki wynik podczas egzaminu końcowego, w większości znaleźli zatrudnienie w działach księgowych.

6. Czas trwania:

Kurs trwa 120 godzin lekcyjnych (w tym 4 godziny - egzamin), podczas których swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną przekażą Ci doświadczeni i aktywni zawodowo doradcy podatkowi, prawnicy i księgowi. Dzięki temu możesz samodzielnie prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów! Nie zwlekaj, zapisz się na szkolenie, które może stać się początkiem Twojej kariery zawodowej.

7. Koszt uczestnictwa:

Cena szkolenia to 3500 zł! To tyle samo, ile kosztują kursy obejmujące wyłącznie wykłady teoretyczne!
W ramach Działania 10.9 realizowany jest projekt pn. "Buduj swój Rozwój - Baza Usług Rozwojowych" skierowany do osób dorosłych, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje, umiejętności lub kwalifikacje. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego oferowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.  Finansowanie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych będzie odbywało się poprzez zawarcie umowy trójstronnej (w przypadku studiów podyplomowych, uczelnia musi wyrazić zgodę na zawarcie takiej umowy). Uczestnik zapłaci tylko wysokość wymaganego wkładu własnego, a Wojewódzki Urząd Pracy dokona pozostałej części płatności na rzecz Dostawcy Usług bezpośrednio po zrealizowanej i rozliczonej usłudze rozwojowej.
Wartość dofinansowania dla jednego uczestnika wyniesie 85% lub 90%, natomiast maksymalne dofinansowanie to 8 500 zł.
Wartość wkładu własnego dla uczestnika wyniesie 10% lub 15% dofinansowania, w zależności od preferowanych grup docelowych i usług.
W ramach Działania 10.6 realizowany jest projekt pn. "Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych" skierowany do pracodawców (m.in. przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych), którzy posiadają siedzibę, jednostkę organizacyjną, główne, stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego oraz do ich pracowników. 
Z Bazy Usług Rozwojowych mogą również skorzystać duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników).
 
Finasowanie usług rozwojowych odbywa się z wykorzystaniem systemu refundacji poniesionych kosztów. Wartość procentowa dofinansowania wynosi 75% lub 80 % w zależności od preferowanych grup docelowych i usług.
Należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 
Status podmiotu MAKSYMALNA
kwota dofinansowania
dla jednego pracodawcy 
Mikroprzedsiębiorstwo 12 000,00 PLN
Małe przedsiębiorstwo 30 000,00 PLN
Średnie przedsiębiorstwo 100 000,00 PLN
Duże przedsiębiorstwo 150 000,00 PLN
Podmiot (pracodawca) niebędący przedsiębiorstwem 12 000,00 PLN

Operator projektów:
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86
25-561 Kielce

https://wupkielce.praca.gov.pl/baza-uslug-rozwojowych

8. Zgłoszenia:

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny TUTAJ

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

1. Osób pracujących, chcących przekwalifikować się, zaktualizować swoją wiedzę, aby zapobiec utracie zatrudnienia.
2. Bezrobotnych, którzy mogą skorzystać z dofinansowań w postaci:
  • bonu szkoleniowego,
  • szkoleń indywidualnych.
3. Pracodawców, chcących podwyższać kwalifikacje swoich pracowników.
4. Osób chcących uczestniczyć w szkoleniu komercyjnie, w pełni odpłatnie.
TAXMANIA

Tarnowska 15
25-394 Kielce
Email:
info@biurex.pl
Telefon:
+ 48 (41) 335 83 83, +48 607 033 240

Na skróty

AKTUALNOŚCI FAQ KONTAKT O NAS OFERTA POLITYKA PRYWATNOŚCI PROJEKT UNIJNY TAXMANIA WYDARZENIA

Znajdziesz nas także na:

Projekt i wykonanie BerMar multimedia