TaxMania to nowoczesna Akademia Podatkowa, w której młodzi ludzie poznają zagadnienia związane z biznesem i przedsiębiorczością

Psychologiczne mechanizmy motywacji i zarządzania ludźmi w firmie - Akademia Managera

________________________________________
Dla kogo jest to szkolenie? 
Szkolenie skierowane jest do firm z sektora MŚP i dedykowana jest:
właścicielom przedsiębiorstw,
pracownikom przedsiębiorstw, zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych,
pracownikom przedsiębiorstw, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.
________________________________________
Kiedy odbędzie się szkolenie?
Szkolenie odbędzie się : 
26-27 czerwiec 2024 r.
4-5 lipiec 2024 r.
11-12 lipiec 2024 r.
________________________________________
Jaka jest forma szkolenia?
Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej
________________________________________
Ile trwa szkolenie?
Szkolenie trwa łącznie 6 dni, od godz. 9.00 - 14.45
________________________________________
Czego nauczysz się podczas szkolenia?
Cel edukacyjny
Szkolenie przygotowuje uczestników do zarządzania firmą. Celem szkolenia jest pokazanie znaczenia komunikacji w zespole, roli i funkcji menadżera, roli komunikacji w relacji szef-pracownik, zasad współpracy w zespole, stylów przywództwa oraz stylów zachowań. Uczestnicy nauczą się podejmować i komunikować trudne decyzje, egzekwować ustalenia i nagradzać oraz rozróżniać typy pracowników. Zapoznają się z czynnikami, które motywują pracowników. Nauczą się stosować coaching biznesowy w zespole.
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia.
Uczestnik szkolenia:
Zna narzędzia komunikacyjne i jest świadomy ich wpływu na organizację pracy oraz motywację pracowników.
Zna specyfikę swojego zawodu.
Potrafi budować pozytywne podejście do roli managera w realiach dużej organizacji.
Umie wyznaczać podwładnym granice (minimalne wymagania) i komunikować maksymalne preferencje.
Potrafi świadomie przyjmować rolę szefa w zależności od zaistniałych potrzeb i okoliczności.
Potrafi podejmować i komunikować niepopularne, trudne decyzje.
Zna dodatkowe narzędzie do rozumienia pracowników i polepszenia współpracy.
Potrafi doceniać podwładnych i egzekwować ustalenia.
Rozróżnia style zachowań ludzi.
Zna zasady i metody prowadzenia indywidualnego szkolenia dla pracowników w zespole.
Potrafi skutecznie motywować pracowników.
Zna sposoby na wdrożenie narzędzi managera w codziennej pracy.
Stosuje coaching biznesowy w zespole.

________________________________________
Kto poprowadzi szkolenie?
Sławomir Młynarczyk- trener sprzedaży, mentor, coach, menager, przedsiębiorca.
Absolwent Międzynarodowego Kursu Mentorów Promentor,Absolwent Akademii Trenerów Sprzedaży Development-Partners,Magister ekonomii Politechniki Radomskiej o specjalizacjach - ekonomika i organizacja handlu i usług, polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw.
Członek Stowarzyszenia Mentorów Promentor.V-ce prezes Fundacji Green Planet 2050.
Członek Grona Targowego Targów Kielce.Były członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, były koordynator Świętokrzyskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK.Od 2000 roku funkcjonuje w strukturach sprzedaży. Ponad 7 lat na stanowiskach kierowniczych w branżach: gastronomicznej, budowlanej, komputerowej, sportowej, odzieżowej, higieny, czystości i innych. Od 2010 roku zarządza firmą szkoleniową, projektuje i prowadzi warsztaty oraz szkolenia. Przeprowadził ponad 5 tys. godzin szkoleniowych.
SPECJALIZACJA TRENERSKA: Psychologia sprzedaży, Rozwój w Biznesie, Mentoring sprzedażowy, sportowy, Inspirowanie i samorozwój, Coaching sprzedażowy, Zarządzanie sobą w czasie, Zarządzanie personelem, Organizacja pracy, Komunikowanie w oparciu o modele, typologie osobowości myślowe. Kolorowi ludzie.
Paweł Sutowicz
Trener biznesu, coach ICF - International Coach Federation, trener mentalny sportowców, handlowiec, właściciel Centrum Szkoleń i Coachingu. Konsultant psychoterapii pozytywnej z międzynarodową akredytacją WAPP. Certyfikowany konsultant DISC D3 - (Certified Behavioral Consultant) oraz Konsultant Talent Reflect. Posiada 11 lat doświadczenia coachingowego i trenerskiego. Specjalizacja trenerska: warsztaty sprzedażowe i szefowskie, komunikacja w firmie, obsługa klientów, coaching, trening mentalny dla sportowców.Ukończył Studium profesjonlnego coacha NOVO - kurs zaawansowany PCC (Professional Certified Coach program ? International Coach Federation). Studium Zawodowe Coacha Biznesu NOVO - akredytacja: ACTP Accredited Coaching Training Program-International Coach Federation. Certyfikowany trener Akademii Trenerów Biznesu Kontrakt OSH.Absolwent studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie: Psychologia biznesu z akredytacją EQUIS (European Quality Improvement System) oraz kierunku: Zarządzanie ludźmi w firmie. Ukończył specjalistyczny program studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks.Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku: Lider biznesu.Wrocławski Instytut Psychoterapii ? Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna. Ukończył kurs coachingu u Jenny Rogers, autorki bestselerowej książki ?Coaching oraz posiada certyfikat międzynarodowej koncepcji do pracy z metaforą i obrazem Points of You The Coaching
________________________________________
Program szkolenia:
Dzień I
PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA LUDŹMI W FIRMIE
Wprowadzenie do warsztatu  rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań uczestników szkolenia, co do prezentowanego programu.
Rola komunikacji w relacji szef  pracownik.
Rola managera  szef jako zawód.
Zasady współpracy w zespole.
Style przywództwa  zarządzanie sytuacyjne.
Dzień II
PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA LUDŹMI W FIRMIE
Podejmowanie i komunikowanie niepopularnych, trudnych decyzji.
Typy pracowników.
Egzekwowanie ustaleń i nagradzanie pracowników.
Czynniki motywujące pracowników.
Podsumowanie warsztatu  planowanie indywidualnego realnego wykorzystania utrwalonych umiejętności szefowskich w pracy managera.
Dzień III
RÓŻNE STYLE ZACHOWAŃ LUDZI  DISC D3 ORAZ PROCES GRUPOWY
Wprowadzenie do koncepcji oraz odniesienie się do doświadczeń z wcześniejszych zajęć.
?Ludzie są różni, ale przewidywalnie różni? - przedstawienie koncepcji DISC oraz jej wpływ na motywację i zarządzanie.
Dzień IV
RÓŻNE STYLE ZACHOWAŃ LUDZI  DISC D3 ORAZ PROCES GRUPOWY
Analiza indywidualnych stylów zachowań pracowników.
Proces grupowy.
Dzień V
COACHING BIZNESOWY
Etapy coachingu i modelowanie zachowań.
Zbudowanie kategorii coachingowych niezbędnych podczas modelowania i pracy coachingowej.
Dzień VI
COACHING BIZNESOWY
Trening procedury coachingowej  kontrakt Kierownika z pracownikiem.
Trening procedury coachingowej  wspólna praca  trening wyławiania atutów i rezerw w projekcie.
Formularz spotkania coachingowego, jako narzędzie wspierające szefa.
________________________________________
Jakie materiały otrzymam?
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci prezentacji.
________________________________________
Jak zapisać się na szkolenie?
Telefonicznie 607 033 240, mail: jolanta.cadera@biurex.pl, Na szkolenie zapisać się można także za pomocą Bazy Usług Rozwojowych.
Rejestracja w bazie pozwala na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia.  KLIK
________________________________________
Więcej informacji:
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkolenia i rejestracji w BUR prosimy o kontakt. 
e-mail: jolanta.cadera@biurex.pl
tel. 607 033 240

Możliwość dofinansowania szkolenia:

W ramach Działania 10.9 realizowany jest projekt pn. "Buduj swój Rozwój - Baza Usług Rozwojowych" skierowany do osób dorosłych, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje, umiejętności lub kwalifikacje. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego oferowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.  Finansowanie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych będzie odbywało się poprzez zawarcie umowy trójstronnej (w przypadku studiów podyplomowych, uczelnia musi wyrazić zgodę na zawarcie takiej umowy). Uczestnik zapłaci tylko wysokość wymaganego wkładu własnego, a Wojewódzki Urząd Pracy dokona pozostałej części płatności na rzecz Dostawcy Usług bezpośrednio po zrealizowanej i rozliczonej usłudze rozwojowej.

Wartość dofinansowania dla jednego uczestnika wyniesie 85% lub 90%, natomiast maksymalne dofinansowanie to 8 500 zł.

Wartość wkładu własnego dla uczestnika wyniesie 10% lub 15% dofinansowania, w zależności od preferowanych grup docelowych i usług.

W ramach Działania 10.6 realizowany jest projekt pn."Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych" skierowany do pracodawców (m.in. przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych), którzy posiadają siedzibę, jednostkę organizacyjną, główne, stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego oraz do ich pracowników. 

Z Bazy Usług Rozwojowych mogą również skorzystać duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników).

Finasowanie usług rozwojowych odbywa się z wykorzystaniem systemu refundacji poniesionych kosztów. Wartość procentowa dofinansowania wynosi 75% lub 80 % w zależności od preferowanych grup docelowych i usług.

Należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Status podmiotu MAKSYMALNA kwota dofinansowania dla jednego pracodawcy :

Mikroprzedsiębiorstwo 12 000,00 PLN

Małe przedsiębiorstwo 30 000,00 PLN

Średnie przedsiębiorstwo 100 000,00 PLN

Duże przedsiębiorstwo 150 000,00 PLN

Podmiot (pracodawca) niebędący przedsiębiorstwem 12 000,00 PLN


Operator projektów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ul. Witosa 86

25-561 Kielce

https://wupkielce.praca.gov.pl/baza-uslug-rozwojowych

TAXMANIA

Tarnowska 15
25-394 Kielce
Email:
info@biurex.pl
Telefon:
+ 48 (41) 335 83 83, +48 607 033 240

Na skróty

AKTUALNOŚCI FAQ KONTAKT O NAS OFERTA POLITYKA PRYWATNOŚCI PROJEKT UNIJNY TAXMANIA WYDARZENIA

Znajdziesz nas także na:

Projekt i wykonanie BerMar multimedia